هنری

خلاقیت با پیراهن مردانه ۱

خلاقیت با پیراهن مردانه ۱

خیاطی ساده و خرج کردن اندکی خلاقیت در طراحی

جزئیات بیشتر
خلاقیت با پیراهن مردانه ۲

خلاقیت با پیراهن مردانه ۲

دوباره با یک خلاقیت جذاب دیگه اومدم

جزئیات بیشتر
ایده تغییر لباس

ایده تغییر لباس

ترفندهای ساده برای تغییر بلوز و پیراهن هاتون و تبدیل به یک لباس جدید

جزئیات بیشتر