1398/12/29

مطالب نوشته شده در تاریخ 1398/12/29

خورشت پیچاق قیمه

خورشت پیچاق قیمه

یک خورشت اردبیلی خوشمزه هست که با خلال بادام درست میشه

جزئیات بیشتر