1399/01/24

مطالب نوشته شده در تاریخ 1399/01/24

شناخت طب

شناخت طب

طب پیشه ای است که حالت های سلامتی و بیماری و آنچه که برای سلامتی مفید و یا موجب بیماری می شود را مورد بررسی قرار می دهد.

جزئیات بیشتر