1399/02/06

مطالب نوشته شده در تاریخ 1399/02/06

مزاج در طول عمر

مزاج در طول عمر

مزاج بدن در طول عمر و گذر سالها بر حسب کودکی ، جوانی ، میانسالی ، پیری متغیر است چنانچه در دوران کودکی گرمی و تری بیشتر است و رفته رفته تا آخر عمر این گوهر گرمی و تری کاسته می شود.

جزئیات بیشتر
مزاج اصلی و مادرزادی

مزاج اصلی و مادرزادی

هر انسانی مزاج پایه و مادرزادی دارد که با آن مزاج به دنیا آمده است و بر همین اسال مزاج اصلی و مادرزادی می نامند.

جزئیات بیشتر
مزاج مردان و زنان

مزاج مردان و زنان

مزاج مردان و زنان با هم متفاوت است و مزاج مردان در مقایسه با مزاج زنان گرم و خشک است . ایت تفاوت در همه دوران زندگی آشکار می شود.

جزئیات بیشتر
مزاج چاقی و لاغری

مزاج چاقی و لاغری

در بررسی مزاج افراد چاق و لاغر از هر هدام دو گونه وجود دارد که بسته به نوع چاقی یا لاغری متفاوت هستند.

جزئیات بیشتر
مزاج عادت ها

مزاج عادت ها

بر حس عادت های غذایی مزاجی مشابه مزاج اصلی پدیدار می شود و ترک عادت هم باید تدریجا باشد ورگرنه زیان آور است.

جزئیات بیشتر
شناخت ظاهری مزاج ها

شناخت ظاهری مزاج ها

مزاج یک فرد را از روی ظاهر شخص می توان تشخیص داد مثلا از روی مو،رنگ پوست،چاقی و لاغری،میزان سختی گوشتو..

جزئیات بیشتر
بخیه در زایمان طبیعی

بخیه در زایمان طبیعی

بایدها و نبایدهایی که در بخیه زایمان طبیعی انجام دهید

جزئیات بیشتر