ترکیب رنگ زرد

ترکیب رنگ زرد
ترکیب رنگ زرد
ترکیب رنگ زرد

ترکیب رنگ زرد

زردی با هر رنگی چه روشن و تیره ترکیب بشه باعث جلوه ی خاص اون رنگ میشه و پر از انرژی هست رنگ زرد به تنهایی چشم رو خسته میکنه و رنگ گرمی هست و ترکیبش با یه رنگ سرد مثل سفید عالی میشه